Jelen Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a matra-agro.hu Webáruház (továbbiakban: Webáruház) hivatalos Facebook oldalán meghirdetett ingyenes Nyereményjátékokra vonatkozik (a továbbiakban: Játék), az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel.

A játék Szervezője a Mátra-Agro Kft. (székhely:  3200 GYÖNGYÖS,MÁTRAI ÚT 8.; Adószám: 11894548-2-10), továbbiakban: Szervező.

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 

A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, internet-felhasználó természetes személy, (továbbiakban: Játékos), és a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen részt vesz a nyereményjátékban.

A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

  • a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselője, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1.);
  • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

A Játék időtartama és jelentkezés feltételei

A Játék időtartamát, a beküldési határidőt és a sorsolás időpontját az egyes konkrét Játék leírásai tartalmazzák. A Játékban részt venni, arra jelentkezni a beküldési határidő napján az adott játéknál megadott óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

A Játékra jelentkezés feltételeit a Játék leírása tartalmazza.

 

A nyertesek kiválasztása, nyertesek értesítése

A nyeremény a Játék lezárultát követően kerül kisorsolásra, azon Játékosok között, akik az adott a Játék leírásánál feltüntetett feltételek teljesülésével részvételi szándékukat jelezték a játékban.

A sorsolás a nyertesek neveinek összegyűjtését követően, a nyereményjáték lezárása után legkésőbb 48 órán belül történik. A nyerteseik neveit véletlenszerűen rendezzük sorba, majd egy véletlen számgenerátor segítségével kisorsoljuk a szerencsést. A nyertes nevét a közösségi oldalunkon és Weboldalunkon is közzé tesszük.

 

Nyeremény és annak átvétele

A Játék nyereményét a Játék leírása tartalmazza. A nyereményjátékban csak a Webáruházban vagy Szervező boltjában fellelhető termékek vesznek részt. A nyeremények semmilyen esetben nem válthatók át készpénzre.

A nyereményt kuponkód formájában üzenetben küldünk (e-mail vagy közösségi oldal) a szerencsés nyertesnek. Melyet levásárolhat, Játék leírásában feltüntetett ideig.

A nyeremény beváltása a Webáruházban a kapott kuponkód érvényesítésével, vagy személyesen a Szervező valamely szakkereskedésében történhet, a nyereményt igazoló dokumentum vagy üzenet felmutatásával.

Webáruházban történő nyereménybeváltás esetén a nyertes vásárlását illetően, a Webáruház vásárlási feltételei érvényesek.

 

Adatkezelés

A Játékos(ok) a játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy a Közösségi oldalon feltüntetett nevüket és profilképük kisméretű bélyegkép változatát, valamint profiljuk azonosítóját a játék részvétele alatt és sorsolás idejében a Szervező kezelje. A nyeremény átadásához a Játékos részére üzenet formájában küld a Szervező tájékoztatást!

Részvételi szándékával a Játékos hozzájárul, hogy amennyiben nyertes, úgy nevét a Szervező honlapján és Facebook oldalán közzétegye.

A nyeremény átvételével kapcsolatos, Webáruházban történő vásárlás esetén a Weboldal Általános Szerződési Feltételeiben leírtak a mérvadóak.

A Játékos tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, és amennyiben a Szervező az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja. Játékos tudomásul veszi, hogy az adatok törlése iránti igény a Nyereményjátékban való részvételét is megszüntetheti, amennyiben adatok hiányában a Nyereményjátékban való részvétele technikailag nem lehetséges.

A Szervező adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről és egyéb a jelen Nyereményjáték szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a Szervező Adatkezelési tájékoztatója rendelkezik.

 

Felelősségkizárás

A játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból vagy Facebook fiókjuk illetéktelen (harmadik személy) általi hozzáférésből származó minden következményt maguk viselnek. A személyes adatok helytállóságát és a profiljuk hitelességét a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni.  .

A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással, túlterheltséggel, internet kapcsolat megszakadásával vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szervezővel szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Szervező által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szervezőt a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 

Egyéb

A Szervező által szervezett nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A játék során átadott adatokat a Szervező kezeli, azt a Facebook semmilyen formában nem kapja meg. 

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására, módosítására.
A Szabályzat elérhető a www.matra-agro.hu/nyeremenyjatek-szabalyzat webcímen.

 

Szerviz

Életlen, nem indul, elromlott - hozza be mi megjavítjuk!

Szállítás

Kiválasztotta, de nincs mivel hazavinni - mi segítünk!

Szaküzletek

Nézzen be hozzánk - szakképzett eladóink segítenek!